Facebook fanpage

News and Events

Sprachcaffe, Malta

 

  หลักสูตร Language Plus ที่ Malta  


หลักสูตร Standard & Intensive ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายเพียง **32,370 บาท

 

Read more...
 
เปิดรับสมัครแล้ว!!!! นักเรียนแลกเปลี่ยน ประจำปี 2019

  นักเรียนแลกเปลี่ยน D.E.N. 2019    มัครสอบ โทร. 0-2130-7696 หรือ  081-814-8534

Read more...
 
Private High School โรงเรียนมัธยมเอกชน

สำหรับผู้ที่เคยผ่านโครงการแลกเปลี่ยน หรือผู้ที่ต้องการเรียนจนจบระดับสูง สามารถเรียนได้จนสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด ด้วย วีซ่า F-1

Read more...
 

Special Program

 

 

 


 

  

 


 

 

  

     

 

 

 

 

 


Welcome to our Education Center!
Dynamic Education Network Co.,Ltd

 

  D.E.N.  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2544  จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ข้อมูลแนะแนวนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจที่จะเปิดโลกทัศน์ รับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ฝึกฝนภาษาอังกฤษ และศึกษาต่อในต่างประเทศ โดยทาง D.E.N. ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันและองค์กรการศึกษาในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก   เป็นตัวแทนในการให้ความรู้และแนะนำสถาบัน ที่พัก การเลือกสาขาวิชาให้เหมาะสมกับผู้สนใจ

 
D.E.N. ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของคนรุ่นใหม่ที่มีโอกาสได้ศึกษาต่อต่างประเทศจากการที่ได้ใช้ชีวิตในการไปเรียนต่อ ความยากง่ายในการเลือกสถาบัน สภาพชีวิตความเป็นอยู่ ภูมิอากาศ การปรับตัว  การเลือกหลักสูตรการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้ก่อตั้งทุกคนได้รับรู้จากประสบการณ์จริง และตระหนักดีว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่ดี ถูกต้อง และเหมาะสมกับนักเรียน และนักศึกษาไทย รวมทั้งผู้สนในที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ คงต้องเป็นที่ยอมรับในปัจจุบันว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญยิ่ง และมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาความรู้และอาชีพในอนาคต ดังนั้นการส่งบุตรหลานไปศึกษาต่างประเทศ เพื่อให้ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรงเพื่อให้ได้ภาษาที่ดี มีความกล้าในการพูด และเรียนรู้วัฒนธรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อจะได้นำความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้และพัฒนาประเทศไทยเราให้ก้าวหน้าต่อไป ดังนั้นการไปศึกษาต่อในต่างประเทศจึงเป็นเรื่องที่ดียิ่ง
 
เหนือสิ่งอื่นใดคือความห่วงใยของผู้ปกครองที่มีต่อบุตรหลานที่จะต้องไปต่างประเทศเพียงคนเดียว D.E.N. จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประสานความห่วงใยนี้โดยจะเป็นผู้แนะนำ ติดต่อกับสถาบันการศึกษา และเป็นผู้ดูและบุตรหลานของท่าน ด้วยประสบการณ์ และความจริงใจ ที่จะมุ่งมั่น สร้างสรรค์ให้เด็กไทยได้รับความรู้ ความก้าวหน้าต่อไป
 

                                               A pathway to your future….

Read more...
 
รายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
User Rating: / 3
PoorBest 


โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ประจำปี 2019


ถ้าคุณมีความกล้าแสดงออก มั่นใจ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี พร้อมที่จะเป็นตัวแทนของยุวชนไทย ไปศึกษาต่อในต่างแดน เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เเละหาประสบการณ์ในต่างแดน

Dynamic Education Network (D.E.N.) ได้รับโควต้าพิเศษจากองค์กรสหรัฐอเมริกาในการคัดเลือกนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาไปศึกษาต่อเป็นระยะเวลา 10 เดือน ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างแดน โดยเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนรัฐบาลและอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัครชาวอเมริกัน โครงการนี้จะอยู่ภายใต้การดูแลของทบวงข่าวสารแห่งสหรัฐ USIA ซึ่งจัดตั้งโครงการเพื่อให้เยาวชนประเทศต่างๆมีโอกาศได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ เเละการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างถูกกฎหมายโดยทางสถานฑูตสหรัฐจะทำการออกวีซ่าประเภท J-1 สำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็น เวลา 1ปี ทางองค์กรจะเป็นผู้ดูแลคัดเลือกครอบครัวอาสาสมัคร จัดหาเเละสมัครเรียนจัดเตรียมเอกสารในการขอวีซ่า เเละทำการขอวีซ่า จัดการปฐมนิเทศเเละให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาโครงการโดย D.E.N. จะประสานงานกับองค์กรเเละทำการคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติ พร้อมเป็นตัวแทนเผยแพร่วัฒนธรรมไทยเเละทำการอบรม เตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนการเดินทาง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. ศึกษาชั้น มัธยมศึกษา

2. อายุ 15-18 ภายในเดือนมีนาคม 2562

3. ผลการเรียนเกรด 2.5 ขึ้นไป และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (ไม่มีเกรด 1 ในทุกรายวิชา) 
4. ความประพฤติดี มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก และพร้อมที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
5. นักเรียน และผู้ปกครอง มีความเข้าใจในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับโครงการ

6. ไม่มีสัญชาติอเมริกัน

7. ไม่เคยเข้าศึกษาในระดับมัธยมในประเทศสหรัฐอมเริกามาก่อน (ไม่เคยได้วีซ่า J-1 หรือ F-1)


หลักฐานในการสมัครสอบ

1. ผลการเรียนปีล่าสุด

2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป

3. ค่าสมัคร 300 บาท

4. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน

 

 

ขั้นตอนการสมัครสอบ

 

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร Download ใบสมัคร

2. ชำระค่าสมัครสอบ และ ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ อีเมล์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  หรือ Line ID: denexchange

3. ค่าสมัครสอบ 300 บาท ชำระ ที่ 

    ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขา พหลโยธิน 8

    ชื่อบัญชี บริษัท ไดนามิค เอ็ดดูเคชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด

    เลขที่บัญชี 784-306-282-6


4. เมื่อได้รับใบสมัครเรียบร้อย ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันและส่งบัตรสอบไปให้

  


**สอบสมัครสอบได้แล้ววันนี้!!! โทรเลย 0-2130-7696, 081-814-8534**

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับใบสมัครได้ที 0-2130-7696, 081-814-8534 Line ID: denexchange 

               


 การสอบคัดเลือก การสอบคัดเลือก จะทำโดยการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ นักเรียนที่ทางโครงการต้องการคือทัศนคติและความพร้อมในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ มีความพร้อมทางด้านภาษา กล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส มีความเป็นผู้ใหญ่ มั่นใจในตนเอง ถ้ามีความสามารถพิเศษจะมีส่วนในการพิจารณา 


 

บ.ไดนามิค เอ็ดดูเคชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด (D.E.N.)

80/341 หมู่บ้านทิพวัล ซ.43 (ตรงข้ามโรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ)

ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ 10270

 

Course and Programs

โปรแกรมที่น่าสนใจช่วงนี้ สำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อได้ที่ 

เบอร์โทรติดต่อเรา 0-130-7696 หรือ 081-814-8534

Line ID: denexchange

 read more  

Related Links

                

         Contact Info

 สถานที่ติดต่อ:


ไดนามิค เอ็ดดูเคชั่น เน็ตเวิร์ค
80/341 หมู่บ้านทิพวัล ซ.43

ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ 10270


 โทรศัพท์: 

Tel: 0-2130-7696

081-814-8534 

 

E-mai: info@dynamiceducation.net

 

Line ID: denexchange


Activities

 

facebook