Facebook fanpage

News and Events

เปิดรับสมัครแล้ว!!!! นักเรียนแลกเปลี่ยน ประจำปี 2019

  นักเรียนแลกเปลี่ยน D.E.N. 2019    มัครสอบ โทร. 0-2130-7696 หรือ  081-814-8534

Read more...
 
Private High School โรงเรียนมัธยมเอกชน

สำหรับผู้ที่เคยผ่านโครงการแลกเปลี่ยน หรือผู้ที่ต้องการเรียนจนจบระดับสูง สามารถเรียนได้จนสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด ด้วย วีซ่า F-1

Read more...
 
Edmonds Community College

 

เปิดสอนหลักสูตรเร่งรัด ม.ปลาย ไม่ต้องใช้TOEFL และ อนุปริญญาตรี จบแล้วสามารถ Tranfers เข้า TOP University ได้


Read more...
 

Special Program

 

 

 


 

  

 


 

 

 

 

Welcome to our Education Center!
Dynamic Education Network Co.,Ltd

 

  D.E.N.  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2544  จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ข้อมูลแนะแนวนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจที่จะเปิดโลกทัศน์ รับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ฝึกฝนภาษาอังกฤษ และศึกษาต่อในต่างประเทศ โดยทาง D.E.N. ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันและองค์กรการศึกษาในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก   เป็นตัวแทนในการให้ความรู้และแนะนำสถาบัน ที่พัก การเลือกสาขาวิชาให้เหมาะสมกับผู้สนใจ

 
D.E.N. ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของคนรุ่นใหม่ที่มีโอกาสได้ศึกษาต่อต่างประเทศจากการที่ได้ใช้ชีวิตในการไปเรียนต่อ ความยากง่ายในการเลือกสถาบัน สภาพชีวิตความเป็นอยู่ ภูมิอากาศ การปรับตัว  การเลือกหลักสูตรการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้ก่อตั้งทุกคนได้รับรู้จากประสบการณ์จริง และตระหนักดีว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่ดี ถูกต้อง และเหมาะสมกับนักเรียน และนักศึกษาไทย รวมทั้งผู้สนในที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ คงต้องเป็นที่ยอมรับในปัจจุบันว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญยิ่ง และมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาความรู้และอาชีพในอนาคต ดังนั้นการส่งบุตรหลานไปศึกษาต่างประเทศ เพื่อให้ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรงเพื่อให้ได้ภาษาที่ดี มีความกล้าในการพูด และเรียนรู้วัฒนธรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อจะได้นำความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้และพัฒนาประเทศไทยเราให้ก้าวหน้าต่อไป ดังนั้นการไปศึกษาต่อในต่างประเทศจึงเป็นเรื่องที่ดียิ่ง
 
เหนือสิ่งอื่นใดคือความห่วงใยของผู้ปกครองที่มีต่อบุตรหลานที่จะต้องไปต่างประเทศเพียงคนเดียว D.E.N. จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประสานความห่วงใยนี้โดยจะเป็นผู้แนะนำ ติดต่อกับสถาบันการศึกษา และเป็นผู้ดูและบุตรหลานของท่าน ด้วยประสบการณ์ และความจริงใจ ที่จะมุ่งมั่น สร้างสรรค์ให้เด็กไทยได้รับความรู้ ความก้าวหน้าต่อไป
 

                                               A pathway to your future….

Read more...
 

Course and Programs

โปรแกรมที่น่าสนใจช่วงนี้ สำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อได้ที่ 

เบอร์โทรติดต่อเรา 0-130-7696 หรือ 081-814-8534

Line ID: denexchange

 read more  

Related Links

                

         

Contact Info

 สถานที่ติดต่อ:


ไดนามิค เอ็ดดูเคชั่น เน็ตเวิร์ค
80/341 หมู่บ้านทิพวัล ซ.43

ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ 10270


 โทรศัพท์: 

Tel: 0-2130-7696

081-814-8534 

 

E-mai: info@dynamiceducation.net

 

Line ID: denexchange


Activities

 

facebook