Facebook fanpage

Exchange Fanpage

News and Events

เปิดรับสมัครแล้ว!!!! นักเรียนแลกเปลี่ยน ประจำปี 2017

  นักเรียนแลกเปลี่ยน D.E.N. 2017    มัครสอบ โทร. 0-2278-2340-2 หรือ  081-814-8534

Read more...
 
Private High School โรงเรียนมัธยมเอกชน

สำหรับผู้ที่เคยผ่านโครงการแลกเปลี่ยน หรือผู้ที่ต้องการเรียนจนจบระดับสูง สามารถเรียนได้จนสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด ด้วย วีซ่า F-1

Read more...
 
Edmonds Community College

เปิดสอนหลักสูตรเร่งรัดมัธยมปลาย High School Completion จบ ม. 6 ภายใน 6 เดือน ค่าเรียนไม่แพง รับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป

Read more...
 

Special Program

 

 

 


 

  

 


 

 

 

 

Welcome to our Education Center!
Dynamic Education Network Co.,Ltd

 

  D.E.N.  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2544  จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ข้อมูลแนะแนวนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจที่จะเปิดโลกทัศน์ รับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ฝึกฝนภาษาอังกฤษ และศึกษาต่อในต่างประเทศ โดยทาง D.E.N. ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันและองค์กรการศึกษาในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก   เป็นตัวแทนในการให้ความรู้และแนะนำสถาบัน ที่พัก การเลือกสาขาวิชาให้เหมาะสมกับผู้สนใจ

 
D.E.N. ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของคนรุ่นใหม่ที่มีโอกาสได้ศึกษาต่อต่างประเทศจากการที่ได้ใช้ชีวิตในการไปเรียนต่อ ความยากง่ายในการเลือกสถาบัน สภาพชีวิตความเป็นอยู่ ภูมิอากาศ การปรับตัว  การเลือกหลักสูตรการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้ก่อตั้งทุกคนได้รับรู้จากประสบการณ์จริง และตระหนักดีว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่ดี ถูกต้อง และเหมาะสมกับนักเรียน และนักศึกษาไทย รวมทั้งผู้สนในที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ คงต้องเป็นที่ยอมรับในปัจจุบันว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญยิ่ง และมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาความรู้และอาชีพในอนาคต ดังนั้นการส่งบุตรหลานไปศึกษาต่างประเทศ เพื่อให้ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรงเพื่อให้ได้ภาษาที่ดี มีความกล้าในการพูด และเรียนรู้วัฒนธรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อจะได้นำความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้และพัฒนาประเทศไทยเราให้ก้าวหน้าต่อไป ดังนั้นการไปศึกษาต่อในต่างประเทศจึงเป็นเรื่องที่ดียิ่ง
 
เหนือสิ่งอื่นใดคือความห่วงใยของผู้ปกครองที่มีต่อบุตรหลานที่จะต้องไปต่างประเทศเพียงคนเดียว D.E.N. จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประสานความห่วงใยนี้โดยจะเป็นผู้แนะนำ ติดต่อกับสถาบันการศึกษา และเป็นผู้ดูและบุตรหลานของท่าน ด้วยประสบการณ์ และความจริงใจ ที่จะมุ่งมั่น สร้างสรรค์ให้เด็กไทยได้รับความรู้ ความก้าวหน้าต่อไป
 

                                               A pathway to your future….

Read more...
 

Course and Programs

โปรแกรมที่น่าสนใจช่วงนี้ สำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อได้ที่ 

เบอร์โทรติดต่อเรา 0-2278-2340-2 หรือ 081-814-8534

Line ID: denexchange

 read more  

Related Links

                

                

Contact Info

 สถานที่ติดต่อ:


ไดนามิค เอ็ดดูเคชั่น เน็ตเวิร์ค
39 ชั้น 2 ห้อง C2 ซ.พหลโยธิน 11

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพฯ 10400 แผนที่ คลิกที่นี้

 

 โทรศัพท์: 

Tel: 0-2278-2340-2

081-814-8534 


Line ID: denexchange

Fax: 0-2278-2343

E-mail: info@dynamiceducation.net

Activities

 

facebook