รายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
User Rating: / 3
PoorBest 
SHARE STORY:
Digg
 


โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ประจำปี 2019


ถ้าคุณมีความกล้าแสดงออก มั่นใจ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี พร้อมที่จะเป็นตัวแทนของยุวชนไทย ไปศึกษาต่อในต่างแดน เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เเละหาประสบการณ์ในต่างแดน

Dynamic Education Network (D.E.N.) ได้รับโควต้าพิเศษจากองค์กรสหรัฐอเมริกาในการคัดเลือกนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาไปศึกษาต่อเป็นระยะเวลา 10 เดือน ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างแดน โดยเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนรัฐบาลและอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัครชาวอเมริกัน โครงการนี้จะอยู่ภายใต้การดูแลของทบวงข่าวสารแห่งสหรัฐ USIA ซึ่งจัดตั้งโครงการเพื่อให้เยาวชนประเทศต่างๆมีโอกาศได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ เเละการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างถูกกฎหมายโดยทางสถานฑูตสหรัฐจะทำการออกวีซ่าประเภท J-1 สำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็น เวลา 1ปี ทางองค์กรจะเป็นผู้ดูแลคัดเลือกครอบครัวอาสาสมัคร จัดหาเเละสมัครเรียนจัดเตรียมเอกสารในการขอวีซ่า เเละทำการขอวีซ่า จัดการปฐมนิเทศเเละให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาโครงการโดย D.E.N. จะประสานงานกับองค์กรเเละทำการคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติ พร้อมเป็นตัวแทนเผยแพร่วัฒนธรรมไทยเเละทำการอบรม เตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนการเดินทาง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. ศึกษาชั้น มัธยมศึกษา

2. อายุ 15-18 ภายในเดือนมีนาคม 2562

3. ผลการเรียนเกรด 2.5 ขึ้นไป และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (ไม่มีเกรด 1 ในทุกรายวิชา) 
4. ความประพฤติดี มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก และพร้อมที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
5. นักเรียน และผู้ปกครอง มีความเข้าใจในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับโครงการ

6. ไม่มีสัญชาติอเมริกัน

7. ไม่เคยเข้าศึกษาในระดับมัธยมในประเทศสหรัฐอมเริกามาก่อน (ไม่เคยได้วีซ่า J-1 หรือ F-1)


หลักฐานในการสมัครสอบ

1. ผลการเรียนปีล่าสุด

2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป

3. ค่าสมัคร 300 บาท

4. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน

 

 

ขั้นตอนการสมัครสอบ

 

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร Download ใบสมัคร

2. ชำระค่าสมัครสอบ และ ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ อีเมล์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  หรือ Line ID: denexchange

3. ค่าสมัครสอบ 300 บาท ชำระ ที่ 

    ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขา พหลโยธิน 8

    ชื่อบัญชี บริษัท ไดนามิค เอ็ดดูเคชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด

    เลขที่บัญชี 784-306-282-6


4. เมื่อได้รับใบสมัครเรียบร้อย ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันและส่งบัตรสอบไปให้

  


**สอบสมัครสอบได้แล้ววันนี้!!! โทรเลย 0-2130-7696, 081-814-8534**

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับใบสมัครได้ที 0-2130-7696, 081-814-8534 Line ID: denexchange 

               


 การสอบคัดเลือก การสอบคัดเลือก จะทำโดยการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ นักเรียนที่ทางโครงการต้องการคือทัศนคติและความพร้อมในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ มีความพร้อมทางด้านภาษา กล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส มีความเป็นผู้ใหญ่ มั่นใจในตนเอง ถ้ามีความสามารถพิเศษจะมีส่วนในการพิจารณา 


 

บ.ไดนามิค เอ็ดดูเคชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด (D.E.N.)

80/341 หมู่บ้านทิพวัล ซ.43 (ตรงข้ามโรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ)

ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ 10270

 

Contact Info

 สถานที่ติดต่อ:


ไดนามิค เอ็ดดูเคชั่น เน็ตเวิร์ค
80/341 หมู่บ้านทิพวัล ซ.43

ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ 10270


 โทรศัพท์: 

Tel: 0-2130-7696

081-814-8534 

 

E-mai: info@dynamiceducation.net

 

Line ID: denexchange


facebook