Culture Exchange Program
 • Culture Exchange Program
  ถ้าคุณมีความกล้าแสดงออก มั่นใจ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี พร้อมที่จะเป็นตัวแทนของยุวชนไทย ไปศึกษาต่อในต่างแดน เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เเละหาประสบการณ์ในต่างแดน

  Dynamic Education Network (D.E.N.) ได้รับโควต้าพิเศษจากองค์กรสหรัฐอเมริกาในการคัดเลือกนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาไปศึกษาต่อเป็นระยะเวลา 10 เดือน ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างแดน โดยเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนรัฐบาลและอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัครชาวอเมริกัน โครงการนี้จะอยู่ภายใต้การดูแลของทบวงข่าวสารแห่งสหรัฐ USIA ซึ่งจัดตั้งโครงการเพื่อให้เยาวชนประเทศต่างๆมีโอกาศได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ เเละการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างถูกกฎหมายโดยทางสถานฑูตสหรัฐจะทำการออกวีซ่าประเภท J-1 สำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็น เวลา 1ปี ทางองค์กรจะเป็นผู้ดูแลคัดเลือกครอบครัวอาสาสมัคร จัดหาเเละสมัครเรียนจัดเตรียมเอกสารในการขอวีซ่า เเละทำการขอวีซ่า จัดการปฐมนิเทศเเละให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาโครงการโดย D.E.N. จะประสานงานกับองค์กรเเละทำการคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติ พร้อมเป็นตัวแทนเผยแพร่วัฒนธรรมไทยเเละทำการอบรม เตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนการเดินทาง

   

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ศึกษาชั้น มัธยมศึกษา

  2. อายุ 15-18 ภายในเดือนมิถุนายน 2561 

  3. ผลการเรียนเกรด 2.50 ขึ้นไป และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  4. ความประพฤติดี มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก และพร้อมที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
  5. นักเรียน และผู้ปกครอง มีความเข้าใจในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับโครงการ

  หลักฐานในการสมัครสอบ

  1. ผลการเรียนปีล่าสุด

  2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป

  3. ค่าสมัคร 300 บาท

  4. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน

  ขั้นตอนการสมัครสอบ

   

  1. ดาวน์โหลดใบสมัคร Download ใบสมัคร

  2. ชำระค่าสมัครสอบ และ ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ อีเมล์  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

  3. ค่าสมัครสอบ 300 บาท ชำระ ที่ 

      ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขา พหลโยธิน 8

      ชื่อบัญชี บริษัท ไดนามิค เอ็ดดูเคชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด

      เลขที่บัญชี 784-306-282-6

  4. เมื่อได้รับใบสมัครเรียบร้อย ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันและส่งบัตรสอบไปให้

    

   

  การสอบคัดเลือก โดยการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ นักเรียนที่ทางโครงการต้องการคือ ทัศนคติและความพร้อมในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ มีความพร้อมทางด้านภาษา กล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส มีความเป็นผู้ใหญ่ มั่นใจในตนเอง ถ้ามีความสามารถพิเศษจะมีส่วนในการพิจารณา


  **เปิดสอบทุกวัน**

   

   

   
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือโทรนัดวันสอบได้ที่ D.E.N. โทร 0-2130-7696, 081-814-8534 Line ID:denexchange หรือคลิ๊ก downloadใบสมัคร 

Contact Info

 สถานที่ติดต่อ:


ไดนามิค เอ็ดดูเคชั่น เน็ตเวิร์ค
80/341 หมู่บ้านทิพวัล ซ.43

ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ 10270


 โทรศัพท์: 

Tel: 0-2130-7696

081-814-8534 

 

E-mai: info@dynamiceducation.net

 

Line ID: denexchange


facebook