Facebook fanpage

Special Program

 

 

 


 

  

 


 

 

  

     

 

 

 

 

 


New Zealand
User Rating: / 1
PoorBest 
SHARE STORY:
Digg
 

NEW ZEALAND

นิวซีแลนด์เป็นแหล่งการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของโลก มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเรียนการสอน ชาวนิวซีแลนด์ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากต่างชาติและเปิดรับนักเรียนในทุกระดับชั้น

โรงเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมแต่ละแห่งสามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเองแต่ต้องได้รับการ รับรองคุณภาพจาก New Zealand Qualification Authority (NZQA) โดยแบ่งออกเป็น 4 เทอมการศึกษา โดยทุกหลักสูตรมีจุดประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเพื่อสอบให้ได้ ประกาศนียบัตรระดับมัธยมที่รัฐบาลกำหนด เมื่อเรียนจบระดับฟอร์ม 5 (ม.5) จะต้องสอบข้อสอบกลางของประเทศเพื่อรับประกาศนียบัตร (School Certificate) และเมื่อจบม.6 ต้องสอบที่โรงเรียนเพื่อรับ Sixth Form Certificate โรงเรียนมัธยมส่วนใหญ่จะรับนักเรียนต่างชาติตั้งแต่ฟอร์ม 3 (ม.3 อายุ 13ปี) บางโรงเรียนรับตั้งแต่ฟอร์ม 1 (ม.1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจะเรียนวิชาบังคับพื้นฐาน และเมื่อเข้าสู่ชั้นมัธยศึกษาตอนปลายก็จะได้เรียนวิชาที่ถนัดมากขึ้นและวิชา บังคับน้อยลง นักเรียนฟอร์ม 7

สถาบันโพลีเทคนิค (Polytechnic)
คือสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเปิดให้การศึกษาสายอาชีพ โดยมีวิชาให้เลือกมากถึง 150 สาขา มีตั้งแต่หลักสูตรประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร จนถึงปริญญาตรี สามารถโอนหน่วยกิตเข้าเรียนต่อปริญญาโท นอกจากนี้ยังมีการอบรมหลักสูตรสั้นๆ (Short Courses) และหลักสูตรภาษาอังกฤษด้วย เปิดรับนักเรียนที่จบชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 GPA 2-2.5 อายุ 18 ปีขึ้นไป มีผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ IELTS 5.0 ส่วนใหญ่จะเปิดรับนักศึกษาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และ เดือนกรกฎาคม

ระดับปริญญาตรี
เปิดรับนักศึกษาจบปี 1 จากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยของประเทศไทย สำหรับนักเรียนที่จบ ม. 6 ต้องเรียนหลักสูตร Foundation Studies Programme ก่อนหรือไม่ก็เรียนฟอร์ม 7 หรือเลือกเรียนอนุปริญญาตรี ในอาชีวศึกษา 2 ปี ก่อน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 และมีผลสอบ TOEFL อย่างต่ำ 550 หรือ IELTS 5.5

ระดับปริญญาโท/เอก
รับนักศึกษาที่จบปริญญาตรี หรือโท เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5-3 มีผลสอบ TOEFL 600 หรือ IELTS 5.5 ในบางสาขาต้องมีประสบการณ์การทำงานด้วยระบบการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบเทอมจะมี 3 เทอม และระบบภาคเรียน(Semester) มี 2 ภาค โดยทั่วไปจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในช่วงมีนาคม แต่บางสาขาจะเปิดรับเดือนกรกฎาคม

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ
นิวซีแลนด์มีสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่เปิดสอนทั้ง ระยะสั้น และระยะยาว โดยเปิดรับนักศึกษาทั้งปี

สถานที่พัก
นักเรียนที่มาศึกษาที่นิวซีแลนด์ สามารถหาที่พักอาศัยได้หลายแบบ คือ พักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ (Homestay) หรือหอพักของสถาบัน (Hostel) หรืออพาร์ทเมนท์ ซึ่งแต่ละแบบเฉลี่ยแล้วค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกันดังนั้นจึงควรเลือกที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์กับตนเองมากที่สุด

 

Contact Info

 สถานที่ติดต่อ:


ไดนามิค เอ็ดดูเคชั่น เน็ตเวิร์ค
80/341 หมู่บ้านทิพวัล ซ.43

ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ 10270


 โทรศัพท์: 

Tel: 0-2130-7696

081-814-8534 

 

E-mai: info@dynamiceducation.net

 

Line ID: denexchange


facebook