Host Family
User Rating: / 1
PoorBest 
SHARE STORY:
Digg
 

The American Host families ครอบครัวชาวอเมริกันที่นักเรียนไปพักอยู่ด้วยเป็นครอบครัวที่เลือกสรรแล้ว โดยจะเป็นครอบครัวที่มักจะเป็นชนชั้นกลาง มีการศึกษาดีและผู้นำครอบครัวจะมีงานที่ดี ทั้งพ่อและแม่จะทำงานทั้งคู่ การจัดหาจะขึ้นอยู่กับใบสมัครเข้าร่วมโครงการโดยจะจัดหาครอบครัวให้มีความ ต้องการตรงกันทั้ง2ฝ่าย ครอบครัวที่รับนั้นจะดูเเลเราเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโดยไม่ได้รับผล ตอบเเทนใดใด นักเรียนควรจะแสดงความสนใจในธรรมเนียมของครอบครัว เช่น พิธีทางศาสนาที่ทางครอบครัวอาจทำเป็นพิธีอยู่แล้ว นักเรียนควรจะเปิดใจให้กว้างเพื่อรับสิ่งใหม่และไม่ควรคาดหวังเกินไปเพื่อ ที่จะได้ไม่ผิดหวัง ครอบครัวชาวอเมริกันไม่เห็นด้วยกับการที่เด็กกลับบ้านดึก โดยส่วนใหญ่แล้วเด็กทุกคนจะต้องทำตามกฎของบ้านอย่างเคร่งครัด จะต้องบอกพ่อกับแม่เสมอว่าจะไปไหน ไปกับใครและกลับบ้านเวลาใด

 

ระเบียบวินัย

ถ้านักเรียนทำผิดกฎและวินัยของครอบครัวก็จะถูกลงโทษเล็กๆ น้อยๆ ไม่รุนแรง บางครอบครัวอาจจะทำโทษลูกโดยการตี หรือสั่งสอน แต่จะไม่ทำกับนักเรียนแลกเปลี่ยน เพราะฉะนั้นพฤติกรรมใดๆ ที่เห็นภายในบ้าน ไม่ควรนำไปเล่าให้ใครฟังทั้งสิ้น ทั้งนี้ทางองค์กรต้องรักษาและปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของครอบครัวและนักเรียนแลกเปลี่ยนด้วย

 

กฎของครอบครัว

นักเรียนจะต้องทำตามกฎทุกอย่างของครอบครัวแต่ละครอบครัวก็มีกฎที่แตกต่างกัน ไปทางครอบครัวจะอธิบายทุกอย่างให้นักเรียนฟังเมื่อนักเรียนไปถึงในระยะเวลา 2-3 วันแรก ถ้านักเรียนไม่เข้าใจกฎข้อใด โปรดถามทางครอบครัวทันทีเพื่อที่เขาจะได้อธิบายให้เข้าใจ ถึงแม้ว่าการเป็นอยู่และพื้นฐานครอบครัวของนักเรียนแต่ละคนจะแตกต่างกับทาง ครอบครัวทางอเมริกันมาก นักเรียนจะต้องยอมรับสิ่งใหม่ๆ และทำตามกฎ ประสบการณ์สำคัญอย่างหนึ่งของการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนคือโอกาสที่นักเรียน ได้ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมอเมริกันและครอบครัวได้ นักเรียนไม่ควรคาดหวังให้ทางครอบครัวปรับตัวเข้าหานักเรียน แต่ในทางกลับกันนักเรียนต้องปรับตัวเข้าหาครอบครัว

การเปลี่ยนครอบครัว

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ทั้งนี้องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนเท่านั้นที่มีสิทธิในการตัดสินใจ ว่ามีเหตุผลสมควรที่จะเปลี่ยนครอบครัวหรือไม่ นักเรียนและผู้ประสานงานไม่มีสิทธิเปลี่ยนครอบครัวเอง ถ้านักเรียนและครอบครัวมีปัญหา ทางองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยน จะให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาแต่ถ้าไม่ได้ผล ทางองค์กรอาจจะหาครอบครัวใหม่ให้กับนักเรียน แต่ทางองค์กรอาจใช้เวลาในการหาครอบครัวประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งนักเรียนและครอบครัวจะต้องให้ความร่วมมือ

 

Contact Info

 สถานที่ติดต่อ:


ไดนามิค เอ็ดดูเคชั่น เน็ตเวิร์ค
80/341 หมู่บ้านทิพวัล ซ.43

ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ 10270


 โทรศัพท์: 

Tel: 0-2130-7696

081-814-8534 

 

E-mai: info@dynamiceducation.net

 

Line ID: denexchange


facebook