Facebook fanpage

Special Program

 

 

 


 

  

 


 

 

  

     

 

 

 

 

 


Dynamic Education Network Co.,Ltd
User Rating: / 0
PoorBest 
SHARE STORY:
Digg
 

 

  D.E.N.  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2544  จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ข้อมูลแนะแนวนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจที่จะเปิดโลกทัศน์ รับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ฝึกฝนภาษาอังกฤษ และศึกษาต่อในต่างประเทศ โดยทาง D.E.N. ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันและองค์กรการศึกษาในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก   เป็นตัวแทนในการให้ความรู้และแนะนำสถาบัน ที่พัก การเลือกสาขาวิชาให้เหมาะสมกับผู้สนใจ

 
D.E.N. ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของคนรุ่นใหม่ที่มีโอกาสได้ศึกษาต่อต่างประเทศจากการที่ได้ใช้ชีวิตในการไปเรียนต่อ ความยากง่ายในการเลือกสถาบัน สภาพชีวิตความเป็นอยู่ ภูมิอากาศ การปรับตัว  การเลือกหลักสูตรการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้ก่อตั้งทุกคนได้รับรู้จากประสบการณ์จริง และตระหนักดีว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่ดี ถูกต้อง และเหมาะสมกับนักเรียน และนักศึกษาไทย รวมทั้งผู้สนในที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ คงต้องเป็นที่ยอมรับในปัจจุบันว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญยิ่ง และมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาความรู้และอาชีพในอนาคต ดังนั้นการส่งบุตรหลานไปศึกษาต่างประเทศ เพื่อให้ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรงเพื่อให้ได้ภาษาที่ดี มีความกล้าในการพูด และเรียนรู้วัฒนธรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อจะได้นำความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้และพัฒนาประเทศไทยเราให้ก้าวหน้าต่อไป ดังนั้นการไปศึกษาต่อในต่างประเทศจึงเป็นเรื่องที่ดียิ่ง
 
เหนือสิ่งอื่นใดคือความห่วงใยของผู้ปกครองที่มีต่อบุตรหลานที่จะต้องไปต่างประเทศเพียงคนเดียว D.E.N. จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประสานความห่วงใยนี้โดยจะเป็นผู้แนะนำ ติดต่อกับสถาบันการศึกษา และเป็นผู้ดูและบุตรหลานของท่าน ด้วยประสบการณ์ และความจริงใจ ที่จะมุ่งมั่น สร้างสรรค์ให้เด็กไทยได้รับความรู้ ความก้าวหน้าต่อไป
 

                                               A pathway to your future….

DYNAMIC EDUCATION NETWORK ให้คำปรึกษา แนะแนวกับผู้สนใจไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยทำการติดต่อ และให้ข้อมูลต่าง ๆ โดยไม่คิดค่าดำเนินการ
 
  - ข้อมูลมหาวิทยาลัย    โรงเรียน     และสถาบันการศึกษา  ในประเทศ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา
ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์ อังกฤษ โดยทาง D.E.N. จะมีข้อมูล และทำแนะนำทางด้านการละเอียดหลักสูตร การเลือกสาขาวิชา    ค่าเล่าเรียน ระเบียบการและขั้นตอนในการสมัคร การกรอกใบสมัคร และดำเนินการสมัครให้โดยไม่คิดค่าบริการ
 
- ข้อมูลด้านที่พัก ทาง D.E.N. จะทำการแนะนำในการจัดหาที่พักไม่ว่าจะเป็นการพักในหอพักของสถาบันศึกษา หรือพักกับครอบครัว โดยจะคำนึงถึงความสะดวก ความปลอดภัย เพื่อลดความกังวลใจให้กับผู้ปกครอง


-จัดปฐมนิเทศ และให้ความรู้ก่อนการเดินทาง เพื่อให้ได้รับข้อมูลของประเทศและเมืองที่จะไปอยู่เพื่อเตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศ อุปนิสัยใจคอผู้คน  การเตรียมเสื้อผ้าเครื่องใช้ต่างๆ และการเตรียมพร้อมด้านภาษา
 
                    นอกจากนี้ D.E.N. จะเป็นผู้ประสานงานในการติดต่อระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน และสถาบันเพื่อคลายความกังวลใจของผู้ปกครอง ตลอดการศึกษาจนกว่านักเรียนจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ ด้วยการแนะแนวที่มีคุณภาพ จะสามารถลดขั้นตอนที่ยุ่งยากได้มากมาย ด้วยประสบการณ์ตรงของเจ้าหน้าที่ และผู้ก่อตั้งโครงการ รวมทั้งความจริงใจ ความซื่อสัตย์สุจริตในการให้บริการ และดำเนินการทางวิชาชีพ D.E.N. ขอเป็นตัวแทนที่จะนำความสำเร็จไปสู่ผู้สนในที่จะเปิดวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในต่างแดน

 

 

Contact Info

 สถานที่ติดต่อ:


ไดนามิค เอ็ดดูเคชั่น เน็ตเวิร์ค
80/341 หมู่บ้านทิพวัล ซ.43

ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ 10270


 โทรศัพท์: 

Tel: 0-2130-7696

081-814-8534 

 

E-mai: info@dynamiceducation.net

 

Line ID: denexchange


facebook