Facebook fanpage

Special Program

 

 

 


 

  

 


 

 

  

     

 

 

 

 

 


Work Experience Programe
User Rating: / 3
PoorBest 
SHARE STORY:
Digg
 

 ลักษณะโปรแกรม

 WEP เป็นโปรแกรมพิเศษ ประกอบด้วยการเรียนภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศสและการฝึกงานแบบได้รับค่าตอบแทนในสถานประกอบการของชาวแคนาดามีระยะเวลา 12,18และ 24 เดือน โดยแบ่งช่วงเรียน 50%และช่วงฝึกงาน 50% นักเรียนภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส โดยเลือกเรียนจากหลากหลายหลักสูตร จนกระทั่งระดับภาษาอังกฤษของนักเรียนถึงเกณฑ์ที่จะเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน อันได้แก่ ทักษะการสอบสัมภาษณ์ ทักษะการเขียนทางธุรกิจ และโอกาสทางการงานกับความสำเร็จทางธุรกิจ (JOBS) หลักสูตรเหล่านี้ถูกจัดเตรียมขึ้นมาเพื่อเพิ่มโอกาสในการถูกว่าจ้างในตลาดแรงงานของแคนาดา และส่วนสุดท้ายของโปรแกรมคือ การฝึกงานแบบได้รับค่าตอบแทน นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของแคนาดา และได้พัฒนาทักษะทางด้านต่างๆ


ทักษะการเขียนเชิงธุรกิจ (Business Writing Skills)

ทักษะการสัมภาษณ์เชิงธุรกิจ  (Business Interview Skills)

    โอกาสทางการงาน และความสำเร็จทางธุรกิจ  (JOBS – Job Opportunities and Business Success)


การฝึกงาน:


นักเรียนสามารถเลือกใช้บริการจัดหางานของ สถาบัน ที่แวนคูเวอร์ และโตรอนโต หรือเลือกที่จะหางานเองได้ โดยบริการจัดหางานของสถาบัน จะรวมการช่วยนักเรียนปรับ Resume ให้เหมาะสม ช่วยฝึกซ้อม


นักเรียนก่อนไปสัมภาษณ์งานจริง บริการนี้ไม่ได้รับรองว่านักเรียนจะได้งานทำแต่ ILSC จะช่วยหาบริษัทให้นักเรียนไปสอบสัมภาษณ์มากถึง 5 แห่ง         ความสำเร็จในการได้งานทำขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนเองในการสอบสัมภาษณ์ งานที่จัดหาให้ไปสัมภาษณ์ขึ้นอยู่ระดับภาษาอังกฤษ และประสบการณ์การทำงานของนักเรียน สถาบัน ไม่สามารถระบุได้แน่นอน สถาบันไม่รับประกันว่านักเรียนจะได้ทำงานในตำแหน่ง และบริษัทที่นักเรียนต้องการ งานส่วนใหญ่ที่โรงเรียนหาให้ได้แก่ งานด้านบริการลูกค้า งานเสมียน และงานธุรการทั่วไป ค่าเฉลี่ย $8 - $15 ต่อชั่วโมง

ที่พัก:


การหาที่พักในระหว่างฝึกงานเป็นความรับผิดชอบของนักเรียนเองในบางกรณีนายจ้างหรือILSC อาจจะให้ความช่วยเหลือในด้านการ จัดหาที่พัก แต่ก็จะสามรถช่วยเท่าที่เป็นไปได้เท่านั้น

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร


ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำในระดับมัธยมศึกษา ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงานเป็นอาชีพ แต่หากมีก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สมัครเอง ผู้สมัครควรมีความกระตือรือร้น มองโลกแง่ดีและเป็นตัวของตัวเอง
หากสนใจ Tourism and Hospitality Management Program ที่ Greystone College นักเรียนต้องมีระดับภาษาอังกฤษ Intermediate 4 ขึ้นไป ทั้งในด้านทักษะการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร

การสอบภาษาอังกฤษ: นักเรียนจะต้องผ่านการสอบออนไลน์ และการสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่ของILSCหมายเหตุ: WEP ที่มอนทรีออล นักเรียนจะต้องผ่านออนไลน์ทั้งภาษาอังกฤษ และฝรั่งเศส
  ระยะเวลาโปรแกรม


โปรแกรม

ระยะเวลาการเรียน

(สัปดาห์)

ระยะเวลาทำงาน

(สัปดาห์)

ระดับภาษาอังกฤษ

ขั้นต่ำ

ค่าใช้จ่าย

(บาท)

WEP 12เดือน

24

24

Intermediate 1

สอบถาม

WEP18เดือน

36

36

Beginner 4

สอบถาม

WEP24เดือน

52

52

Beginner 3

สอบถาม

 

สอบถามตารางเปิดเรียน และค่าเล่าเรียน ได้ที่D.E.N. 0-2278-2340-2

            

        **เราให้คุณได้มากกว่าการศึกษา**

 

Contact Info

 สถานที่ติดต่อ:


ไดนามิค เอ็ดดูเคชั่น เน็ตเวิร์ค
80/341 หมู่บ้านทิพวัล ซ.43

ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ 10270


 โทรศัพท์: 

Tel: 0-2130-7696

081-814-8534 

 

E-mai: info@dynamiceducation.net

 

Line ID: denexchange


facebook